Copyright © 2009 by "ifa"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ifa7@wp.pl
M I E R N I K I    G R U B O Ś C I    L A K I E R U
www.elmarco.net.pl

WYMIARY MIERNIKA  dł./szer./gr.

110mm / 65mm / 27mm

WYMIARY SONDY  dł./śr.

45mm / 16mm

DŁUGOŚĆ PRZEWODU

800mm

WAGA CAŁKOWITA

190g

LCD

2 x 8 lini podświetlany

ZASILANIE

1 x 6F22 Alkaline  (bateria 9V Alkaiczna)
MGL3s  AUTO AL <> FE
Miernik grubości lakieru z sondą na przewodzie
i pamięcią 20 pomiarów

AUTO AL <> FE
AUTO OFF

szczegółowy opis
w wersji PDF -->