Copyright © 2009 by "ifa"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ifa7@wp.pl
M I E R N I K I    G R U B O Ś C I    L A K I E R U
www.elmarco.net.pl

WYMIARY MIERNIKA  dł./szer./gr.

129mm / 68mm / 28mm

WYMIARY SONDY  dł./śr.

70mm / 23mm

DŁUGOŚĆ PRZEWODU

800mm

WAGA CAŁKOWITA

240g

LCD

1 x 16 lini podświetlany

ZASILANIE

5 x ACCU AAA 1000mAh
MGL4  AUTO AL <> FE
Miernik grubości lakieru z sondą na przewodzie
i pamięcią 20 pomiarów

AUTO AL <> FE
AUTO OFF

szczegółowy opis
w wersji PDF -->