Regulamin - ELMARCO Golli Marian Mierniki Grubości Lakieru

Przejdź do treści
 
Regulamin
 
Niniejszy dokument określa zasady zakupów w elmarco.net.pl
 
Składając zamówienie akceptujesz wszystkie poniższe postanowienia

 
I. Postanowienia ogólne
   
 1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów na koncie Sprzedawcy. Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 2. Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa, regulamin elmarco.net.pl oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie 'Regulamin' Sprzedawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy sprzedaży (w momencie kliknięcia "Kup Teraz").
 4. Sprzedawcą zarejestrowanym na stronie internetowej www.elmarco.net.pl jest:
  1.  
ELMARCO Golli Marian
ul. Szkolna 71A
44-240 Żory
tel. +48 608 669 925
NIP 6510007659
nr konta mBank 75 1140 2004 0000 3802 6656 8395

  5.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe i dostarczone zostaną jako wolne od wad.
  6.  Zdjęcia umieszczane w akcji w celach przykładowych służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
   Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora.
  7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy
Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o  ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  8.  Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  9.  Koszt połączenia telefonicznego z infolinią wynosi jak za połączenie lokalne.

II. Przebieg transakcji

 1. Kliknięcie przez Kupującego na "Kup Teraz" jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 1. Po dokonaniu zakupu należy wybrać sposób płatności (Poczta Polska). Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba, że przy produkcie zadeklarowano darmową wysyłkę.
Dostępne są następujące formy płatności:

1. PRZELEW BANKOWY
Na konto nr 75 1140 2004 0000 3802 6656 8395 mBank. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
Na płatność Sprzedawca oczekuje do 7 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana.
Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, tylko po zaksięgowaniu płatności.

2. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM
Cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki uiścić należy przy odbiorze paczki u kuriera.

3. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
Jeśli wybrano opcję 'odbiór osobisty' można zapłacić gotówką, w siedzibie Sprzedawcy w momencie odbioru towaru.

III. Wysyłka towaru
 
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, o ile taka opcja została zaznaczona w opcjach wysyłki.
 2. Przesyłki wysyłamy pocztą polską. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub otrzymania informacji o wysyłce pobraniowej. Do czasu realizacji wysyłki należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika (Pocztę Polską). Deklarowany czas dostawy Poczty Polskiej to 48h.
 4. Koszty transportu na pozostaje niezmienny dla większej ilości sztuk.
 5. Jeżeli w odpowiednim polu formularza pozakupowego lub w wiadomości e-mail do Sprzedającego, Kupujący nie wskaże innego adresu dostarczenia towaru - zostanie on wysłany na adres Kupującego z profilu Klienta. Dla zmiany adresu doręczenia paczki na inny niż adres Kupującego zdefiniowany w profilu Klienta nie jest wystarczające podanie go w tytule przelewu lub danych do faktury.
 6. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedającego jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce wynikające z błędnego adresu Kupującego lub nie podania zmiany adresu doręczenia w określony w niniejszym Regulaminie sposób.
 8. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z firmą doręczającą godziny przyjazdu do Adresata. Przesyłki dostarczane są w dni powszednie w godzinach od 8 do 16.
 9. Jeśli przy produkcie istnieje wybór atrybutów (kolory, wzory), kupujący zobowiązany jest podać wybrany atrybut w wiadomości do sprzedającego (w formularzu po dokonaniu zakupu). Brak takiej informacji skutkuje wysyłką losowego wzoru lub koloru. Jeśli przy opisie aukcji nie pojawiła się informacja o możliwości wyboru, oznacza to, że nie ma takiej opcji.
 
IV. Odbiór i sprawdzenie przesyłki

 1. Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem.  
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy kurierze protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby firma kurierska poniosła odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu na sporządzonym przez kuriera protokole szkody należy zaznaczyć pole "USZKODZONE OPAKOWANIE".
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 608 669 925 lub email: marian262@wp.pl
 
V. Cena i koszty

 1. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom. Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy wskazany w każdej aukcji lub w przypadku zakupu większej ilości towaru, uzgodniony ze Sprzedawcą. Koszt przesyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie sprzedaży.  
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest elektroniczna faktura VAT na dane podane w formularzu przez Kupującego. FV ostarczana jest wraz z towarem. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca na aukcji w momencie kliknięcia przez upującego na "Kup Teraz".  
 3. Koszty wysyłki towarów są zawsze podane na danej aukcji, nie podlegają negocjacjom.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy (link do forumlarza udostępniony został w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu).
 2. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 punkt B Regulaminu (Zamówienie). W przypadku usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwego dla ww. usług wzorca umownego (np. regulamin, ogólne warunki umowy) udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ELMARCO Golli Marian, ul. Szkolna 71A, 44-240 Żory lub na adres e-mail: marian262@wp.pl
 4. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.  
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty na końcu niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ELMARCO Golli Marian, ul. Szkolna 71A, 44-240 Żory.
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.  
 9. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
 10. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego, nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

VII. Rękojmia, gwarancja, reklamacje

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych (rękojmia) Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 2 lat od daty wydania przedmiotu.  
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W  przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym, lub drogą mailową na adres marian262@wp.pl lub przesłać na adres: ELMARCO Golli Marian, ul. Szkolna 71A, 44-240 Żory. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na tej stronie.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w czasie do 14 dni. W przypadku braku kontaktu, reklamacje uznaje się za zasadną.
 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.
 7. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 8. W przypadku, gdy produkt posiada rozszerzoną gwarancję, stosowna informacja pojawi się w jego opisie, a dodatkowo dołączona zostanie do niego pisemna karta gwarancyjna określająca jej zakres, czas trwania oraz procedurę reklamacyjną.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VIII. Spory

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2019 r.
 3. Załączniki i formularze:
 
 
Wróć do spisu treści