Copyright © 2009 by "ifa"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ifa7@wp.pl
M I E R N I K I    G R U B O Ś C I    L A K I E R U
www.elmarco.net.pl

WYMIARY MIERNIKA  dł./szer./gr.

110mm / 65mm / 27mm

WYMIARY SONDY  dł./śr.

70mm / 23mm

DŁUGOŚĆ PRZEWODU

800mm

WAGA CAŁKOWITA

205g

WYŚWIETLACZ

2 x 8 lini podświetlany

ZASILANIE

1 x 6F22 Alkaline  (bateria 9V Alkaiczna)
MGL8  AUTO AL <> FE
Miernik grubości lakieru z sondą na przewodzie
i pamięcią 170 pomiarów

AUTO AL <> FE  AUTO OFF

RUCHOMA GŁOWICA
PRECYZYJNY POMIAR PUNKTOWY
FUNKCJA HOLD


szczegółowy opis
w wersji PDF -->